Tafsir Surat Al-Fatihah, 5

تفسير فاتحة الكتاب ,٥

Tafsir tentang Surat Al Fatihah, 5
Pengajian IPNU-IPPNU PAC KECAMATAN TARUMAJAYA
Kitab Rawa’i Al Bayan Tafsir Ayat Al Ahkam Min Al-Qur’an
Sabtu, 18 April 2020

Oleh. Ahmad Lahmudin

المعنى الإجمالى

Makna surat Al-Fatihah secara keseluruhan

Allah Subhanahu wa Ta’ala mengajarkan bagaimana semestinya cara kita memuji serta mensucikan-Nya. Pujian yang memang menjadi milik-Nya. Dia pun berfirman;

يا عبادي إذا أردتم شكري وثنائي فقولو : الحمد لله رب العالمين , اشكروني على إحساني وجليلي إليكم , فأنا الله ذو العظمة والمجد والسؤدد , المتفرد بالخلق والإيجاد , رب الإنس والجن والملائكة , ورب السموات والأرضين , وأنا الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيئ , وعم فضله جميع الأنام ..

‘Wahai hamba-Ku. Apabila kamu berkeinginan untuk bersyukur dan memuji-Ku maka katakanlah, Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin. Bersyukurlah atas anugerah serta karunia yang Aku berikan kepadamu. Aku adalah Allah yang mempunyai keagungan, kemuliaan serta kedudukan yang tinggi. Aku sendiri yang menciptakan makhluk. Tuhan teruntuk manusia, jin, malaikat, langit dan bumi. Aku adalah Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahmat dan kebaikan-Ku meliputi seluruh makhluk’

Setiap pujian dan ungkapan syukur atas nikmat yang dimiliki hamba, baik penciptaan, rezeki, normalnya anggota badan, serta hidayah-Nya yang menghantarkan kepada keberuntungan di dunia dan akhirat. Semua ungkapan pujian dan syukur tersebut adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada yang disembah kecuali kepada-Nya. Dialah pemimpin yang mempunyai kedudukan tinggi yang tidak dimiliki oleh pemimpin lain. Yang memperbaiki persoalan hamba sesuai dengan keteraturan hukum alam. Semua persoalan dikembalikan kepada kemaslahatan untuk semua, baik manusia, tumbuhan serta hewan. Diciptakan matahari untuk keberlangsungan hidup. Berbagai macam makanan untuk menopang stamina manusia. Air untuk kehidupan tumbuhan dan hewan. Aku adalah penguasa di hari pembalasan dan perhitungan. Aku akan beri ganjaran setiap perbuatan hamba-hamba-Ku. Maka beribadahlah hanya kepada-Ku. Tidak untuk selain-Ku. Oleh karena itu ucapkanlah;

اللهم نذل ونخضع , ونستكين ونخشع , ونخصك بالعبادة , ولا نعبد أحدا سواك , وإياك ربنا نستعين على طاعتك ومرضاتك , فإنك المستحق لكل إجلال وتعظيم , ولا يملك القدرة على عوننا أحد سواك

‘Ya Allah, kami hina, kami tunduk, kami merendahkan diri, kami menyerahkan diri, kami khususkan beribadah kepada-Mu. Kami tidak beribadah kecuali kepada-Mu. Hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan untuk taat serta mencari ridho-Mu. Engkau yang behak atas setiap keagungan dan kemuliaan. Tidak ada yang mampu meolong kami kecuali Engkau’

فثبتنا يا الله على الإسلام دينك الحق, الذي بعثت به أنبياءك ورسلك , وأرسلت به خاتم المرسلين , وثبتنا على الإيمان , واجعلنا ممن سلك طريق المقربين , طريق النبيين , والصديقين , والشهداء , والصالحين , وحسن أولئك رفيقا . ولا تجعلنا يا ألله من الحائرين عن قصد السبيل , السالكين غير المنهج القويم , من الذين ضلوا عن شريعتك القدسية , وكفروا ﺑﺂياتك ورسلك وأنبيائك , فاستحقوا اللعنة والغضب إلى يوم الدين … اللهم ﺁمين .

‘Ya Allah tetapkanlah Islam kepada kami sebagai agama yang benar di sisi-Mu. Agama yang telah Engkau utus para nabi dan rasul-Mu untuk membawanya. Engkau utus pula untuk membawanya seorang Nabi penutup para rasul. Tetapkanlah iman di hati kami. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berada di jalannya orang-orang yang engkau dekatkan (muqorrabin), para nabi, para pecinta kebenaran (ashiddiqin), para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang bingung sebab meninggalkan jalan yang benar, yaitu orang-orang yang sesat berpaling dari syariat-Mu yang suci, orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat-Mu, para rasul-Mu, dan para nabi-Mu. Maka mereka berhak atas laknat serta murka-Mu hingga hari akhir. Allahumma, Aamiin’

Wa Allahu A’lam ..

Post Author: Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *