Pertemuan 5 Kitab Ghaitsul Mawahib Al Aliyyah fi Syarhil Hikami Al ‘Athoiyah

Pertemuan 5
Kitab Ghaitsul Mawahib Al Aliyyah fi Syarhil Hikami Al ‘Athoiyah
Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin ‘Abbad An Nafazi Ar Randi

Ranting NU Bogasari dan HMR
Selasa, 7 April 2020

Oleh. Ahmad Lahmudin

سوابق الهمم لا تحرق أسوار الأقدار

‘Himmah-himmah yang mendahului waktunya tidak dapat menembus tembok takdir-takdir Allah SWT’

Yang dimaksud ‘himmah-himmah yang mendahului’ adalah kekuatan-kekuatan dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi kepada setiap sesuatu itu dapat terjadi karena ada izin dari Allah. Kekuatan-kekuatan tersebut oleh para Sufi disebut dengan ‘himmah’. Mereka berkata, أحال فلان همته على أمر ما فانفعل له ذلك (Fulan memindahkan ‘himmah’nya untuk melakukan sesuatu. Seketika ia mendapatkan apa yang diingini). ‘Himmah-himmah’ tersebut tidak akan dapat mempengaruhi sesuatu terkecuali dengan ‘qodho’ dan ‘iradah’ Allah SWT. Itulah yang dimaksud dengan ‘izin Allah’. Semua kekuatan yang mendahului waktunya sehingga dapat mempengaruhi sesuatu tidak akan dapat menembus serta melewati tembok takdir-takdir Allah SWT.

‘Himma-himmah’ ini dapat dimiliki oleh para Wali Allah yang disebut dengan ‘karomah’. Dapat juga dimiliki oleh selain mereka yang disebut dengan ‘istidraj’ dan ‘makr’ (tipu daya), seperti yang dimiliki oleh ahli hipnotis dan tukang sihir.

Kesimpulan semua itu, bahwa kita wajib meyakini segala kekuatan itu tidak lebih merupakan ‘sebab’ yang tidak mempunyai pengaruh dan tidak ada pelakunya. Sesungguhnya yang menyebabkan adanya perbuatan itu adalah Allah SWT. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa perilaku mengatur diri, perencanaan untuk persoalan dunia tidak akan mempunyai faedah. Sebab kita tidak dapat untuk merubah suratan takdir yang Allah telah tetapkan. Oleh sebab itu sudah semestinya hati ini sibuk dengan mengingat Allah ketimbang disibukkan dengan sibuk merencanakan persoalan dunia.

Wa Allahu A’lam bi Shawab ..

Post Author: Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *