Pertemuan 1 – Pengajian Bulanan Masjid Jamie Assalam Wahana Pondok Ungu

Pertemuan 1 Pengajian Bulanan Masjid Jamie Assalam Wahana Pondok Ungu, Babelan, Bekasi.
Minggu, 05 Juli 2020

بسم الله الرحمن الرحيم
ومعناه : أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء , مستعينا به جلّ وعلا في جميع أموري , طالبا العون منه , فإنه القادر على كل شيء.
Aku mulai dengan menyebut nama Allah sebelum mengingat kepada selain-Nya. Seraya memohon pertolongan kepada-Nya atas seluruh persoalanku. Sesungguhnya Dia Maha Mampu atas segala sesuatu. Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Semua pujian merupakan milik Allah. Dia jadikan ilmu sebagai sifat yang tertinggi lagi sempurna. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Dia. Sendiri tiada teman bagi-Nya. Dia memilih bagi hamba yang dikehendaki-Nya yang telah meninggalkan jejak-jejak yang dapat dijadikan sebagai peringatan. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Allah telah memilihnya sebab kesempurnaan seluruh ibadahnya. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada junjungan kita, Muhammad saw, yang hatinya telah dipenuhi oleh keagungan-Nya, kepribadiannya telah dipenuhi oleh keindahan-Nya. Dengan sebab itulah nabi menjadi gembira serta mendapatkan pertolongn. Kepada keluarganya, para sahabatnya juga orang-orang yang melalui jalannya sehingga mendapatkan kebaikan yang berlimpah.

Amma Ba’du ..
Berkata seseorang yang berharap dosa-dosanya diampuni, Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, ini merupakan kitab syarah (komentar) yang aku buat atas kitab kumpulan peringatan-peringatan milik al-‘Allamah, al-Hafidz, Syihabuddin, Ahmad bin ‘Aly bin Muhammad bin Ahmad, yang bermazhab Syafi’i, yang masyhur dengan sebutan Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Mishri. Semoga Allah limpahkan rahmat teruntuknya. Aamiin ..

Aku namai kitabku ini ‘Nashaihul Ibad fi Bayani Alfadzin Munabbihatin ‘alal Isti’dad Liyaumil Ma’ad’ (kumpulan nasehat-nasehat bagi para hamba di dalam menjelaskan kata-kata peringatan untuk persiapan di hari kebangkitan).

Aku memohon kepada Allah agar kiranya dapat bermanfaat bagi kaum muslimin. Dijadikan sebagai simpanan pada hari kebangkitan. Aamiin.

Wa Allahu A’lam …

Post Author: Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *