Pengajian Bulanan Masjid Jamie Assalam Wahana Pondok Ungu, Kec. Babelan, Kab. Bekasi.

Pertemuan ke-7

Minggu, 03 Januari 2021

Oleh. Ahmad Lahmudin

بَابُ الثُّنائِىِّ

Bab kedua

و المقالة التاسعة عشرة (أوحى إلى بعض الأنبياء أطعنى فيما أمرتك ولا تعصنى فيما نصحتك) أى فيما دعوتك الى ما فيه الصلاح ونهيتك عما فيه الفساد.

Nasihat ke sembilan belas (Diwahyukan kepada sebagian para nabi, “Taatilah apa yang Aku perintahkan kepadamu. Janganlah engkau melanggar kepada nasehat-Ku”). Maksudnya, “Taatilah panggilan-Ku yang akan membawa kepada kebaikan. Taatilah laranga-Ku yang akan membawa kepada kerusakan”   

و المقالة العشرون (قيل: إكمال العقل اتباع رضوان الله تعالى واجتناب سخطه) أى فخلاف ذلك جنون.

Nasihat kedua puluh (Dikatakan, “Menyempurnakan akal yaitu dengan mengikuti ridhonya Allah Ta’ala serta menjauhi murka-Nya”). Maksudnya, kebalikan dari itu adalah kegilaan.

و المقالة الحادية والعشرون (قيل: لا غرفة للفاضل ولا وطن للجاهل) أى المتصف بالعلم والعمل كان مكرما معظما عند الناس فى أى بلد كان فكان كل بلد عنده وطنا ولو كان غريبا والجاهل بخلاف ذلك.

Nasihat kedua puluh satu (Dikatakan, “Tidak ada tempat pengasingan bagi orang yang berilmu dan beramal. Tidak ada tempat tinggal bagi orang yang bodoh”). Maksudnya, “Orang berilmu dan mengamalkannya akan dimuliakan dan diagungkan di hadapan manusia, dimanapun berada. Setiap tempat yang disinggahi menjadi tempat tinggal baginya, meskipun asing baginya. Sedangkan orang yang bodoh sebaliknya”)

و المقالة الثانية والعشرون (قيل من كان بالطاعة عند الله قريبا كان بين الناس غريبا) أى من استأنس باستغال طاعة الله تعالى صار مستوحشا عن الناس.

Nasihat kedua puluh dua (Dikatakan, “Barang siapa yang dekat kepada Allah dengan cara taat, maka ia akan menjadi asing di hadapan manusia). Maksudnya, “Barang siapa yang merasa senang sebab sibuk dengan taat kepada Allah Ta’ala maka ia akan merasa sepi di hadapan manusia”

و المقالة الثالثة والعشرون (قيل حركة الطاعة دليل المعرفة كما أن حركة الجسم دليل الحياة) والمعنى أن إتيان العبد الطاعة لله تعالى علامة على معرفته لله فاذا كثرت الطاعة كثرت المعرفة وإذا قلت قلت لأن الظاهر مرآة الباطن.

Nasihat yang kedua puluh tiga (Dikatakan, “Perilaku taat merupakan dalil ma’rifat. Sebagaimana perilaku fisik merupakan dalil adanya kehidupan”). Maknanya, “Perbuatan ketaatan seorang hamba kepada Allah, menunjukkan ma’rifatnya dia kepada Allah. Apabila banyak taatnya maka banyak pula ma’rifatnya. Jika sedikit maka sedikit pula ma’rifatnya. Sebab dzohir (apa yang terlihat) sebagai cermin gambaran hatinya.

و المقالة الرابعة والعشرون (قال النبي صلى الله عليه وسلم: > أصل جميع الخطايا حب الدنيا < وهى ما زاد عن الحاجة > وأصل جميع الفتن منع العشر والزكاة < وهذا من عطف العام على الخاص لأن العشر خاص بالزرزع والثمار والزكاة شاملة لذلك ولزكاة النقد والأنعام ولزكاة البدن. Nasihat yang kedua puluh empat (Bersabda Nabi Shallahu ‘Alaihi wa Sallam: <“Asal dari semua dosa adalah cinta kepada dunia>. Maksud dunia di sini adalah sesuatu yang melebihi dari kebutuhan. <Dan asal dari seluruh kesesatan adalah enggan untuk memberikan 10% dan memberikan zakat>. Kalimat tersebut bagian dari athaf kalimat ‘am

(umum) kepada kalimat ‘khos (khusus). Sebab 10% khusus bagi zakat tanam-tanaman dan buah-buahan. Sedangkan zakat mencakup kepada itu, juga kepada zakat emas-perak, hewan ternak dan zakat fitrah.

و المقالة الخامسة والعشرون (قيل: المقر بالتقصير) أى بالعجز عن الطاعة (أبدا محمود والاقرار بالتقصير علامة القبول) لأنه إشارة إلى عدم العجب والكبر

Nasihat ke dua puluh lima (Dikatakan, “Tetap selamanya berada di dalam ketidak mampuan untuk berbuat taat merupakan sifat yang terpuji. Sedangkan pengakuan atas ketidak mampuan merupakan tanda diterimanya amal”), sebab merupakan tanda tidak membanggakan diri dan sombong.

Wa Allahu A’lam …

Post Author: Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *