Pengajian kitab Syarah Ibnu Aqil (ke- 1)

Syekh Bahauddin ‘Abdullah bin ‘Aqil

Ranting NU Bogasari dan HMR

Sabtu, 13 Maret 2021

Oleh. Ahmad Lahmudin

بسم الله الرحمن الرحيم

Aku mulai dengan menyebut nama Allah sebelum mengingat kepada selain-Nya. Seraya memohon pertolongan kepada-Nya atas seluruh persoalanku. Sesungguhnya Dia Maha Mampu atas segala sesuatu. Maha Pengasih, Maha Penyayang.

قـال  محمد  هو  ابـن  مـالك   أحمد ربى الله خير مالك

Muhammad bin Malik berkata, Aku memuji kepada Tuhanku, Allah, sebagai Penguasa yang terbaik.

مصليا على النبي المصطفى   والـه المستكملين الشرفا

Seraya melantunkan shalawat teruntuk Nabi yang terpilih, juga teruntuk keluarganya yang sempurna kemuliaannya.

وأستعيـن  الله   فى    ألفيــه   مقاصد النحو بها  محوية

Aku memohon pertolongan kepada Allah bagi kitab Alfiyah, di mana setiap tujuan ilmu nahwu bisa terpenuhi di dalamnya.

تقرب  الأقصى  بلفظ موجز   وتبسط البذل بوعد منجز

Dengan lafaz yang ringkas, Alfiyah dapat mendekatkan makna yang terjauh. Dan dapat pula meluaskan pemberian dengan janji yang cepat terpenuhi.

وتقتضى  رضا بغير سخط    فائقة  ألفية   ابن  معطى

Yang menuntut kepada pembacanya agar rela tanpa rasa tidak suka, sebab lebih unggul dibanding Alfiyah milik Ibnu Mu’thi.

وهو  بسبق  حائز  تفضيلا    مستوجب  ثنائي  الجميلا Namun, oleh sebab Ibnu Mu’thi lebih dahulu dalam mengarangnya maka ia mendapatkan keutamaan, juga berhak mendapat pujian yang elok dariku.

والله  يقضى  بهبات  وافرة   لى وله فى درجات اﻟﺂخرة

Semoga Allah memberikan pemberian yang berlebih teruntukku juga kepada Ibnu Mu’thi pada posisi yang tinggi di akhirat.

Wa Allahu A’lam bi Shawab .. 

Post Author: Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *