Pengajian kitab Fathul Mu’in bi Syarhi Qurratul ‘Ain (ke- 33)

Pengajian kitab Fathul Mu’in bi Syarhi Qurratul ‘Ain (ke- 33)
Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari

Ranting NU Bogasari dan HMR
Sabtu, 1 Mei 2021

Oleh. Ahmad Lahmudin

و – ثانيها (تكبير تحرم) للخبر المتفق عليه إذا قمت إلى الصلاة فكبرْ سمى بذلك لأن المصلى يحرم عليه به ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة

Rukun shalat yang kedua adalah takbiratul ihram. Sebab terdapat hadits yang disepakati kesahihannya oleh ulama ahli hadits, yaitu إذا قمت إلى الصلاة فكبرْ (Apabila kamu hendak melaksanakan shalat maka bertakbirlah). Dinamai dengan takbiratul ihram, sebab orang yang shalat ketika melakukan takbiratul ihram, berarti dirinya mengharamkan sesuatu yang dapat berakibat merusak kesahan shalat. Padahal sebelum takbir sesuatu tersebut halal teruntuk dirinya.

وجعل فاتحة الصلاة ليستحضر المصلى معناه الدال على عظمة من تهيأ لخدمته حتى تتم له الهيبة والخشوع ومن ثم زيد فى تكراره ليدوم استصحاب ذينك فى جميع صلاته

Takbiratul ihram dijadikan sebagai pembuka shalat, berfungsi agar orang yang shalat dapat menghadirkan makna takbir yang menunjukkan kepada keagungan Dzat di mana orang yang shalat siap di bawah perintah-Nya, sehingga dia bisa mendapati perasaan takut dan khusu’. Kemudian takbiratul ihram diulang-ulang kembali untuk dapat memberlangsungkan terus rasa takut dan khusu di seluruh shalatnya.

مقرونا به – أى بالتكبير (النية) لأن التكبير أول أركان الصلاة فتجب مقارنتها به بل لا بد أن يستحضر كل معتبر فيها مما مر وغيره كالقصر للقاصر وكونه إماما أو مأموما فى الجمعة والقدوة لمأموم فى غيرها مع ابتدائه ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء

Ketika melakukan takbiratul ihram maka harus dibarengi dengan niat. Sebab takbir merupakan awal dari rukun-rukun shalat. Maka wajib membersamakam niat dengan takbiratul ihram. Bahkan, harus menghadirkan seluruh yang dipersyaratkan di dalam niat, berupa niat untuk melakukan shalat, menentukan shalat, menyebutkan kata fardhu, dan lainnya, seperti menyebut kata qashar bagi orang yang melakukan shalat qashar, menyebut imam atau makmum di dalam shalat jum’at, dan menyebut bermakmum bagi makmum pada selain shalat jum’at. Menghadirkan niat di dalam takbiratul ihram dimulai sejak awal takbir, kemudian terus memberlangsungkan seluruh niat di dalam hati hingga berakhir di huruf ra’.

وفى قول صححه الرافعى يكفى قرنها بأوله وفى المجموع والتنقيح المختار ما اختاره الإمام والغزالى أنه يكفى فيها المقارنة العرفى عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة وقال ابن الرفعة أنه الحق الذى لا يجوز سواه وصوبه السبكى وقال من لم يقل به وقع فى الوسواس المذموم وعند الائمة الثلاثة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير.

Di dalam satu pendapat, yang dianggap benar oleh Imam Rafi’i, yaitu dianggap cukup membersamakan niat di awal takbiratul ihram. Sementara di dalam kitab al-Majmu’ dan at-Tanqih, pendaat yang dipilih yaitu pendapat yang dipilih oleh Imam Haramain, Dhiyauddin Abu Ma’ali, dan Imam al-Ghazali, bahwa sesungguhnya diangap cukup di dalam niat dengan membersamakan takbiratul ihram secara urf (kebiasaan) orang awam, demikian pula dianggap cukup dengan hanya menghadirkan niat di dalam takbiratul ihram. Ibnu Rif’ah berkata, bahwa sesungguhnya pendapat Imam Haramain adalah pendapat yang benar, selain pendapat itu maka tidak diperbolehkan. Imam as-Subki juga membenarkan pendapat Imam Haramain dan berkata, barang siapa yang tidak berpendapat seperti pendapat Imam Haramain maka ia akan jatuh pada perasaan was-was yang tercela. Menurut pendapat tiga Imam Mazhab, diperbolehkan mendahulukan niat dari takbiratul ihram dengan jeda waktu yang sedikit.

ويتعين – فيه على القادر لفظ (الله أكبر) للاتباع أو الله الأكبر ولا يكفى أكبر الله ولا الله كبير أو أعظم ولا الرحمن أكبر ويضر إخلال بحرف من الله أكبر وزيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله وكألف بعد الباء وزيادة واو قبل الجلالة وتخليل واو ساكنة ومتحركة بين الكلمتين وكذا زيادة مد الألف التى بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء ولا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه وهى سكتة التنفس ولا ضم الراء

Lafz takbiratul ihram bagi orang yang mampu mengucapkannya yaitu dengan menggunakan lafaz اَللهُ أكْبَرْ , sesuai dengan perintah Rasulullah. Atau boleh juga dengan menggunakan lafaz اَللهُ الْأَكْبَرْ . Tidak dianggap cukup lafaz takbiratul ihram dengan kata أَكْبَرْ الله , tidak juga dengan menggunakan اللهُ كَبيرْ atau اللهُ أَعْظَمْ , tidak pula الرَّحْمنُ أَكْبَرْ . Dianggap merusak lafaz takbiratul ihram dengan cara menghilangkan satu huruf dari lafaz اللهُ أكْبَرْ , juga dengan cara menambah satu huruf yang dapat merubah maknanya, seperti memanjangkan huruf hamzah lafaz الله , seperti juga menambah huruf alif setelah huruf ba lafaz أَكْبرْ , juga dengan menambahkan huruf wawu sebelum lafaz الله , juga dengan menambahkan huruf wawu yang mati atau berharkat di antara dua kalimat takbir, demikian pula dengan menambahkan panjang huruf alif yang berada di antara huruf lam dan huruf ha hingga batas yang tidak bisa ditolerir oleh seorang pun dari ahli qiraat. Dianggap tidak bermasalah berhenti sejenak di antara dua kalimat takbir, yaitu berdiam untuk sekedar bernafas. Tidak pula dianggap bermasalah bila memberi harkat dhommah kepada huruf ra ..

Wa Allahu A’lam bi Shawab ..

Post Author: Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *