Pengajian kitab Fathul Mu’in bi Syarhi Qurratul ‘Ain (ke- 42)

Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari

Ranting NU Bogasari dan HMR

Sabtu, 11 September 2021

Oleh. Ahmad Lahmudin

وتسن (في) الركعتين (الأوليين) من رباعية أو ثلاثية ولا تسن فى الأخيرتين إلا لمسبوق بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه فيقرؤها فى باقي صلاته إذا تداركه ولم يكن قرأها فيما أدركه ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى

Disunahkan membaca ayat al-Qur’an di dua rakaat yang pertama pada shalat yang masuk kategori empat rakaat atau tiga rakaat. Membaca ayat tidak disunahkan di dua rakaat terakhir, terkecuali bagi makmum masbuq yang tidak mendapati dua rakaat pertama bersama imamnya, maka ia membaca ayat pada sisa shalatnya (di rakaat ketiga dan keempat) ketika dia menyusuli bacaan ayat di waktu yang tersisa dalam kondisi tidak membacanya di waktu yang didapatinya dan bacaan ayat tidak gugur disebabkan dia menjadi makmum masbuq di waktu yang tersisa. Alasan disyaratkan tidak gugur bacaan ayat, yaitu apabila imam dapat menanggung bacaan Alfatihah makmum maka bacaan ayat lebih dari itu.  

ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية ما لم يرد نص بتطويل الثانية وأن يقرأ على ترتيب المصحف وعلى التوالى ما لم تكن التى تليها أطول ولو تعارض الترتيب وتطويل الأولى كأن قرأ الإخلاص فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب أو الكوثر نظرا لتطويل الأولى كل محتمل والأقرب الأولى قاله شيخنا فى شرح المنهاج

Disunahkan memanjangkan bacaan ayat di rakaat pertama, melebihi panjang bacaan ayat pada rakaat kedua, selama tidak ada keterangan untuk memanjangkan bacaan ayat di rakaat kedua. Sunah pula membaca ayat sesuai dengan susunan urutan yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan ayat yang beriringan, dengan catatan ayat yang beriringan kedua tidak lebih panjang dari yang pertama. Apabila bertentangan antara susunan urutan ayat dan lebih panjang bacaan ayat yang pertama, seperti membaca surat al-Ikhlas, apakah dia membaca surat al-Alaq dengan memperhatikan susunan urutan ayat, atau membaca surat al-Kautsar dengan memperhatikan panjang bacaan ayat yang pertama, masing-masing punya kemungkinan untuk dibenarkan, dan yang lebih mendekati kebenaran yaitu yang pertama (surat al-Ikhlas kemudian surat al-Alaq), sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhuna, Zakaria al-Anshari, di dalam kitab Syarah al-Minhaj.   

وإنما تسن قراءة الأية (لـ) لإمام ومنفرد و (غير مأموم سمع) قراءة إمامه فى الجهرية فتكره له وقيل تحرم أما مأموم لم يسمعها أو سمع صوتا لا يميز حروفه فيقرأ سرا لكن يسن له كما فى أوليي السرية تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن إدراكها قبل ركوعه وحينئذ يشتغل بالدعاء لا القراءة وقال المتولي وأقره ابن الرفعة يكره الشروع فيها قبله ولو فى السرية للخلاف فى الإعتداد بها حينئذ ولجريان قول بالبطلان إن فرغ منها قبله.   

Kesunahan membaca ayat hanya dikhususkan teruntuk imam, orang yang shalat sendiri, dan selain makmum yang dapat mendengar bacaan imamnya pada shalat yang dikeraskan bacaannya. Adapun makmun yang tidak dapat mendengarkan bacaan imamnya atau dapat mendengarkan suara tapi tidak dapat membedakan huruf-hurufnya maka dia membaca ayat secara samar, namun sunah baginya untuk mengakhirkan bacaan surat al-Fatihahnya dari bacaan surat al-Fatihah imamnya, sebagaimana tata cara membaca di dua awal rakaat pada shalat yang tidak dikeraskan bacaannya, yang demikin apabila dia menduga mendapati bacaan ayat sebelum imam ruku. Ketika bacaan al-Fatihah diakhirkan dari bacaan al-Fatihah imamnya, maka dia menyibukkan diri dengan doa, tidak dengan bacaan ayat. Imam Al-Mutawalli berpendapat, yang dikokohkan dengan pendapat Ibnu Rif’ah, makruh mendahului bacaan al-Fatihah imam, meskipun pada kategori shalat yang samar bacaannya, karena ada perbedaan pendapat terkait tidak dianggap bacaan al-Fatihah ketika mendahului bacaan al-Fatihahnya imam, dan adanya pendapat bahwa bacaan al-Fatihahnya batal jika telah usai sebelum bacaan al-Fatiha imam.          

Wa Allahu A’lam bi Shawab ..                 

Post Author: Haikal Syah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *