Pengajian Kitab Al-Tsimar Al-Yani’ah Fi Syarh Riyadh Al-Badi’ah (2)

Pengajian kitab al-Tsimar al-Yani’ah fi Syarh Riyadh al-Badi’ah (2)
Syekh Nawawi Al Bantani

Majlis Taklim Remaja, Nurul Falah, Kp. Tambun Permata
Kamis, 24 Desember 2020

Oleh. Ahmad Lahmudin

أما بعد – فيقول أقل عباد الله طاعة وعملا وأكثرهم تقصيرا وزللا الراجى من ربه القوى عفو المساوى محمد نووى الجاوى هذا شرح وجيز على الكتاب المسمى بالرياض البديعة للعلامة الحبر اليقظان الشيخ محمد حسب الله بن سليمان أدام الله علينا وعليه الاحسان التمسه منى أخى الشقيق لاعانة المبتدى

Setelah hamdalah serta shalawat dan salam. Berkata hamba yang paling sedikit ta’at dan amalnya, hamba yang paling banyak lalai dan kesalahannya, yang mengharapkan ampunan dosa-dosanya dari Tuhannya, yaitu Muhammad Nawawi, Al-Jawi; Ini merupakan syarah (komentar) yang ringkas atas kitab yang bernama ar-Riyadh al-Badi’ah (Taman-taman yang indah), milik al-‘Allamah, yang ‘alim, yang selalu berjaga-jaga, Syekh Muhammad Hasbullah bin Sulaiman. Mudah-mudahan Allah kekalkan kebaikan teruntuk kita, juga teruntuknya. Syarah ini sebagai permintaan dari saudara kandungku kepadaku dalam rangka membantu para pemula.

وسميته بالثمار اليانعة فى الرياض البديعة- والله الكريم أسأل وبحبيبه المجتبى اليه أتوسل أن ينفع به عباده ويديم به الافادة انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير.

Aku beri nama kitab syarahku ini, al-Tsimar al-Yani’ah fi Syarh Riyadh al-Badi’ah. Aku memohon kepada Allah Yang Maha Mulia, dan juga dengan perantara kekasih-Nya yang terpilih, agar syarah ini dapat memberikan manfaat kepada para hamba-Nya. Allah kekalkan manfaat syarah ini. Sesungguhnya Allah Maha Mampu atas apa yang diingini-Nya. Berhak pula bagi-Nya untuk mengabulkan setiap permintaan.

بسم الله الرحمن الرحيم – أى أؤلف وطُوِّلتْ الباء ليدل على حذف ألف اسم الله والاسم ان أريد به اللفظ فهو غير المسمى اجماعا أو الذاتُ فهو عينه كما لو أطلق أو الصفة فهو تارة غيره كالخالق وتارة عينه كالله وتارة لا ولا كالعالم والله علم على الذات الواجب الوجودُ لذاته المستحقّ لجميع الكمالات والرحمن البالغ فى الرحمة والانعام والرحيم ذو الرحمة الكثيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم (Aku mulai mengarang dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang). Dipanjangkan bacaan huruf ba’ untuk menunjukkan atas terbuangnya huruf alif dari kalimat اسم الله . Lafaz اسم , bila yang dimaksud adalah lafaznya maka ia menjadi tidak tertentu bagi sesuatu yang dinamai secara ijma’ (konsensus). Atau yang dimaksud adalah dzatnya maka ia merupakan materi dari sesuatu yang dinamai, sebagaimana bila lafadz tersebut diungkapkan secara umum. Atau yang dimaksud adalah sifat, maka terkadang ia bukanlah sesuatu yang dinamai, seperti kata اَلْخَالِق (Pencipta), terkadang ditujukan kepada dzatnya, seperti lafaz الله (Allah), terkadang ditujukan tidak kepada sesuatu yang dinamai, bukan pula kepada dzatnya, seperti lafaz اَلْعَالِمُ (‘Alim).

Lafaz الله menunjukkan kepada nama Dzat yang wajib ada bagi Dzat-Nya. Yang berhak memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Lafaz الرَّحْمن , bermakna berlebih di dalam kasih sayang dan nikmat-nikmat-Nya. Sedangkan lafaz الرَّحيم , bermakna mempunyai kasih sayang yang banyak.

Wa Allahu A’lam bi Shawab ..

Post Author: Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *